Registrace na Hraničářský sněm 2022

Jméno a příjmení prvního rodiče *
Jméno a příjmení druhého rodiče
E-mailová adresa rodičů *Chcete na uvedený e-mail dostávat pozvánky na další tábory, společné výpravy na bitvy a jiné hraničářské akce?
  
Telefonní kontakt na rodiče
Formát +XXX123456789
*
Telefonní (krizový) kontakt na rodiče (příbuzné) během tábora:
Formát +XXX123456789
*Dejte prosím kontakt na někoho, kdo bude mít možnost řešit případné krizové situace během tábora, tj. aby nebyl v zahraničí, bez možnosti dítě vyzvednout apod.
Poštovní adresa - vyplňte pouze pokud chcete, aby dítěti přišel povolávací rozkaz i v tištěné formě.

Údaje o dítěti

Jméno a příjmení: *
Přezdívka:
Kontaktní e-mail:  Chcete na uvedený e-mail dostávat pozvánky na další tábory, společné výpravy na bitvy a jiné hraničářské akce?
Telefoní kontakt
Formát +XXX123456789
Datum narození (stačí rok) *
Výška v cm *Váhu a výšku stačí zadat orientačně, není potořba to zjišťovat přesně. Údaje se nám budou hodit při přípravě hraničářské výstroje a plánování jezdecké části tábora.
Váha v kg *
Alergie:
Zdravotní omezení:(Jakékoli informace, které by se vedoucím nebo zdravotníkům mohly hodit - astma, ADHD, pooperační stavy, zranění, náměsíčnost, citlivost na potraviny. )
Léky - uveite prosím lék i jak často a jaké množství dít+ bere, dle potřeby doplňte další potřebné informace pro zdravotníka:

Aktivity

Souhlasím s jízdou mého dítšte na koni ANO
NE
S podmínkou:
Souhlasím s koupáním mého dítěte s přírodě ANO
NE
S podmínkou:
Dítě je Plavec
Neplavec
Začátečník
Souhlasím s přenocováním mého dítěte v přírodě, tzv. "pod širákem" ANO
NE
S podmínkou:
Souhlasím s tím, že se mé dítě v rámci výcviku účastní i soubojů larpovými zbraněmi. ANO
NE
S podmínkou:
   

Souhlasy

U činností, s nimiž u svého dítěte souhlasím (ať už s podmínkami nebo bez nich), prohlašuji, že je k nim ze zdravotního hlediska plně způsobilé a jsem si vědom, že u nich může dojít ke zranění, přestože vedoucí dělají vše pro to, aby se to nestávalo.

Prohlašuji také, že jsem byl/a předem seznámen/a se třemi základními bezpečnostními zásadami tábora s koňmi a udělal/a jsem všechno pro to, aby si je moje dítě předem vštípilo do paměti.

1. nikdy nechodíme ke koním do ohrady bez vedoucího
2. v blízkosti koní neběháme a nekřičíme
3. koně nikdy ničím bez vědomí někoho z vedoucích nekrmíme

Přečetl jsem si informace o osobních údajích, které Hůrecko, z.s. zpracovává a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů i osobních údajů dětí, které jsem na tábor přihlásil a jejichž jsem zákonným zástupcem.

Souhlasím s pořizováním fotografií a videí během tábora, jejich následným zveřejněním na webových stránkách a s případným reklamním využitím za účelem propagace spolku a jeho aktivit (pozvánky na další tábory, výpravy apod.).

Jsem si vědom toho, že přihlášené dítě nesmí mít s sebou mobil, zapalovač, nic nebezpečného ani příliš cenného a žádné vlastní potraviny. Vím, že vedení tábora neodpovídá za věci, které si děti během výcviku poztrácí